Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

Jordan Basket Plus - Tworzymy Przestrzenie Rozwoju

20. 08. 2019 18:00 - 20. 10. 2019 18:00

1. Oświadczam, iż zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów Jordan Basket Plus, oraz regulaminów obowiązujących na terenach obiektów na których odbywać się będą zajęcia i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym. Pełen regulamin oraz karta uczestnictwa, którą prosimy wydrukować, wypełnić, podpisać i przynieść ze sobą w dniu rozpoczęcia do pobrania tutaj: http://www.jordanbasket.eu/JordanBasket_2019_Klauzule.pdf 2. Wyrażam zgodę na udział dziecka w projekcie organizowanym w dniach 20.08 – 20.10.2019 r. pod nazwą Jordan Basket Plus - Tworzymy Przestrzenie Rozwoju, finansowanym ze środków Budżetu Obywatelskiego. 3. Oświadczam o: braku przeciwwskazań zdrowotnych moich/braku przeciwwskazań zdrowotnych mojego dziecka do udziału w akcji. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków oraz za rzeczy pozostawione na obiektach. 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, przez Organizatora w celach związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem wyników do ogólnej wiadomości, w celach promocyjnych i dokumentujących imprezę/akcję. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku w postaci zdjęć i filmów, przez partnerów współorganizujących wydarzenie, w celach promocyjnych i dokumentujących imprezę/akcję.

Informacje na temat twoich danych osobowych

„Podmiotem przetwarzającym” dane osobowe, które nam powierzasz jest Josiah Venture. Jednakże, podczas organizowania wydarzenia lub aktywności, na które się rejestrujesz, będziemy także „administratorem” tych danych. Możesz się z nami skontaktować pocztą, telefonicznie, lub pocztą elektroniczną. Wszystkie dane kontaktowe są dostępne na naszej stronie internetowej: http://www.josiahventure.com. Zwracamy się z prośbą o pozwolenie na wykorzystywanie twoich danych osobowych. Jeśli klikniesz „Tak, możecie wykorzystywać moje dane osobowe”, dajesz nam prawo do korzystania z nich z niżej wymienionych powodów.

 

Jakie dane są nam potrzebne?

Potrzebujemy wyłącznie twoje podstawowe dane osobowe. Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia, numer paszportu oraz stosowana dieta. Nie zbieramy żadnych szczególnych typów informacji lub danych na temat lokalizacji.

 

Dlaczego te dane są nam potrzebne?

Potrzebujemy ich, aby móc odnotować twoje uczestnictwo w wydarzeniu lub aktywności, w którym chcesz wziąć udział. Nie zbieramy żadnych danych osobowych, które nie są nam potrzebne. Niektóre dane, takie jak numer paszportu, są przez nam zbierane w celu upewnienia się, że przestrzegamy lokalne i krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze, które dotyczą uczestników zostających na noc w hotelach, domkach lub szkołach. Potrzebujemy także innych danych, takich jak np. stosowana przez ciebie dieta, abyśmy mogli zagwarantować ci zdrowy, bezpieczny i komfortowy pobyt podczas organizowanego przez nas wydarzenia.

 

Co robimy z twoimi danymi?

Dane, które otrzymujemy od ciebie są wykorzystywane przez naszych pracowników w celach administracyjnych i obsługi. Wykorzystywane są one także przez organizatorów wydarzenia/aktywności w celu identyfikacji twojej osoby i świadczenia usług podczas tego wydarzenia, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Twoje dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i wszystkie czynności mające z nimi związek odbywają się wyłącznie na terenie Unii Europejskiej lub na terenie kraju w którym odbywa się dane wydarzenie. Nie dokonujemy żadnej zautomatyzowanej analizy twoich danych i nie wykorzystujemy komputerów do podejmowania automatycznych decyzji w oparciu o te dane. Posiadamy zasady dotyczące ochrony danych osobowych i zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby przetwarzać twoje w należyty sposób. Jeśli chcesz możemy udostępnić ci więcej informacji na temat naszych zasad ochrony danych.

 

Jak długo przechowujemy twoje dane?

Przechowujemy je tak długo jak mamy z tobą regularny kontakt, włącznie z uczestnictwem w innych wydarzeniach lub aktywnościach. Jeśli nie będziemy w kontakcie z tobą przez dłużej niż przez 24 miesiące, usuniemy przechowywane przez nas dane zgromadzone na twój temat.

 

W jaki inny sposób chcemy przetwarzać twoje dane?

Chcemy korzystać z twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w celu informowania cię o zbliżających się wydarzeniach, a także okazjonalnego podtrzymywania kontaktu z tobą. Dane te nie są udostępniane żadnej innej organizacji, ani stronie trzeciej i w każdej chwili możesz zwrócić się do nas poprzez e-mail lub naszą stronę internetową z prośbą o usunięcie cię z naszej listy.

 

Kto ma dostęp do twoich danych lub może z nich korzystać?

Będziemy mieć dostęp do twoich danych w celu przechowywania ich na naszych serwerach oraz pomocy organizatorom wydarzeń lub aktywności. Organizatorzy wydarzenia lub aktywności będą mieć dostęp do twoich danych, aby mogli świadczyć ci usługi na najwyższym możliwym poziomie. Czasami wydarzenie lub aktywność organizowane są przez lokalny kościół, regionalną lub ogólnokrajową organizację. Niezależnie od tego kto jest organizatorem wydarzenia będzie mógł wykorzystywać twoje dane wyłącznie w celach, na które otrzymaliśmy od ciebie pozwolenie. Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane żadnej innej organizacji i nikt inny nie będzie miał dostępu do twoich danych, które są przez nas przechowywane, chyba że zezwala na to lub wymaga tego od nich prawo.

 

Jakie masz prawa w związku z twoimi danymi osobowymi?

Jeśli kiedykolwiek stwierdzisz, że posiadane przez nas twoje dane osobowe są niewłaściwe, możesz zwrócić się do nas w celu ich modyfikacji lub usunięcia. Możesz się zwrócić do nas z prośbą o usunięcie przechowywanych przez nas twoich danych osobowych, i zostaną one przez nas usunięte, chyba że ich przechowywanie jest naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Możesz także zwrócić się z prośbą o ograniczenie sposobu w jaki wykorzystujemy twoje dane osobowe. Jeśli chcesz np. wziąć udział w jakim wydarzeniu, ale nie chcesz abyśmy informowali cię przez e-mail na temat innych wydarzeń, możesz nas o tym poinformować, a my uszanujemy twoją prośbę. Jeśli uważasz, że nie obchodzimy się z twoimi danymi w należyty sposób, lub nasza reakcja na twoją prośbę jest dla ciebie niezadowalająca, masz prawo do przesłania zażalenia do organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w twoim kraju. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz skontaktować się z nami lub z organizatorem wydarzenia.

Anuluj
EMS © 2015 - 2020 Privacy Policy | Contact us TRUSTe