This website uses only technical cookies that are necessary for working the site.

Fusiondary International 2023

28. 04. 2023 - 30. 04. 2023
The registration is closed.
The registration is after deadline.

Fusiondary Festival International 2023

Start time
Friday, April 28, 2023 14:00
End time
Sunday, April 30, 2023 12:00
Deadline
Friday, April 14, 2023
Location
Frýdlant nad Ostravicí

Finally, after four long years of waiting, Fusiondary International is happening again! Are you READY??? 

We hope to see around 700 of our favourite Fusion guys and girls ready to be awesome together at the festival. We will have people at the event from at least 12 different countries! There will be concerts (lots of them), games, talks, seminars, and time to hang out with amazing people. We will spend time together as one giant Fusion family as well as with just our countries and smaller groups. And of course, we will be reunited with old Fusion friends and get to make lots of new ones.

Accommodation: The festival will take place in the beautiful small town of Frydlant Nad Ostravici, Czech Republic. In order to keep the price of the festival as friendly as possible, we will sleep in schools in our own sleeping bags.

Food: You can choose whether you would like to pay 350 CZK/15 Euros at registration to have your lunches provided at the festival, or you can buy your own food throughout the festival from the Fusiondary coffee shops, the grocery store, or restaurants/street food. The deadline for ordering food is 31.3. 2023. It is no longer possible to order food after this date.

Price: 

Early Bird (until February 15) 1000 CZK/42 Euro

Normal Sparrow (until March 31) 1200 CZK/50 Euros

Late Penguin (until April 14) 1400 CZK/58 Euros

The registration deadline is April 14. 

Remember, if you want warm and yummy meals for lunch on Saturday and Sunday, you can pay an extra 350 CZK/15 Euros.

Please check for the final price in the confirmation email after your registration is submitted. You need to pay a deposit of 300 CZK (13 EURO) to your Fusion leader no later than 14 days after registration. 

T-shirts and sweatshirts: You can order your Fusiondary t-shirt at registration. You also have the chance to order a cozy sweatshirt, but these cost more. And there will be more Fusion merch available at the festival so you can represent Fusion everywhere you go. The deadline for ordering T-shirts and sweatshirts is March 31th.

T-shirt and sweatshirt look

Traveling: Each country will have their own way of getting to the festival. Don’t worry, there are special funds for traveling. Just make sure to check with your local leaders regarding the details of your travel to the festival and we’ll look forward to seeing you when you get there!

Volunteers: If you want, you can be a volunteer at the festival! We need awesome people with big hearts and helping hands. You will work 6-8 hours a day, but in addition to a warm feeling in your heart, we will also provide your meals (lunch and dinner), as well as a cool volunteer t-shirt. However, please note that you will have to come to the festival one day earlier (April 27th) by 2 pm. 

(Czech translation):

Po dlouhých čtyřech letech čekání se konečně opět koná Fusiondary International! ARE YOU READY??? 

Doufáme, že na festivalu uvidíme okolo 700 našich oblíbených fusioňáků a fusioňaček, kteří jsou nadšení a naprosto ready účastnit se festivalu! Na této akci budeme mít lidi minimálně z 12 různých zemí! Čekají nás koncerty (a bude jich hodně), hry, přednášky, semináře a čas strávený s úžasnými lidmi. Budeme trávit čas společně, ať už jako jedna obrovská Fusion rodina, tak i jen v rámci svých zemích a menších skupinek. A mimo to se samozřejmě znovu potkáte se starými přáteli z jiných Fusion a nebo poznáte spoustu nových!

Ubytování: Festival se bude konat v malebném městečku Frýdlant nad Ostravicí v České republice. Aby byla cena festivalu co nejpřívětivější, budeme spát ve školách ve vlastních spacácích a na vlastních karimatkách.

Stravování: Můžete si vybrat, zda chcete při registraci zaplatit 350 Kč a mít na festivalu zajištěné obědy ve školní jídelně, nebo si můžete po celou dobu festivalu kupovat vlastní jídlo ve frýdlantských kavárnách, v obchodě s potravinami nebo v restauracích/ulicích. Dead line pro objednávku jídla v této registraci je 31.3. 2023. Po tomto datu už není možné objednat jídlo.

Cena:
 
- Cena za včasné přihlášení "časné ptáče" (do 15. února) 1000 Kč.
- Klasickej pták (do 31. března) 1200 Kč.
- Pozdní tučňák (do 14. dubna) 1400 Kč.

Deadline do podání přihlášek je do 14. dubna. 

Nezapomeňte, že pokud chcete v sobotu a v neděli teplé a mňamózní jídlo k obědu, můžete si připlatit 350 Kč.
Konečnou cenu si prosím ověřte v potvrzovacím e-mailu po odeslání registrace. Zálohu ve výši 300 Kč je třeba uhradit vedoucímu vašeho Fusion nejpozději do 14 dnů po přihlášení. 

Trička a mikiny: Fusiondary tričko si můžete objednat při registraci. Máte také možnost objednat si pěknou mikinu, která je ale trošku dražší. Mimo to bude na festivalu k dispozici další Fusion merch, abyste mohli reprezentovat Fusion všude, kam půjdete. Deadline pro objednání triček a mikin je 31.3.

Vzhled trička a mikiny

Cestování: Každá země / Fusion si musí zvolit vlastní způsob, jak se na festival dopravit. A pozor, máme pro vás skvělou zprávu! Na cestování jsou totiž připraveny speciální fondy. Nezapomeňte se tedy ohledně tohoto informovat u svých místních vedoucích o podrobnostech cesty na festival a my se na vás budeme těšit, až tam dorazíte!

Dobrovolníci: Pokud chcete, můžete se na festivalu stát dobrovolníkem! Potřebujeme úžasné lidi s velkým srdcem a ochotou pomoci. Budete pracovat 6-8 hodin denně, a kromě hřejivého pocitu u srdce vám zajistíme i stravu (oběd a večeři) a také super dobrovolnické tričko. Upozorňujeme ale, že na festival budete muset dorazit o den dříve (27. dubna) do 14 hodin. 

 

 

EMS © 2015 - 2024 Privacy Policy | Contact us